Työnhakijarekisterin rekisteriseloste

Päivitetty 19.2.2019

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Pernod Ricard Finland Oy
Fabianinkatu 8
00130 Helsinki
Y-tunnus 1514587-8

puh. 0207 212 200
fax 0207 212 229

info@pernod-ricard-finland.com

2. Rekisterinpitäjän edustajan identiteetti ja yhteystiedot

Heidi Kytöluhta
Fabianinkatu 8

00130 Helsinki
heidi.kytoluhta@pernod-ricard.com

3. Rekisterin nimi

Pernod Ricard Finland Oy:n työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Pernod Ricard Finland Oy:n rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Pernod Ricard Finland Oy:n rekrytointiprosesseissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa rekisteröidystä seuraavat tiedot:

  • Henkilötiedot
  • Työtehtävät, joita hakija hakee
  • Hakijan koulutushistoria ja työkokemus
  • Hakijan osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköposti
  • Muut http://jobs.pernod-ricard-finland.com/ -sivuston lomakkeen kautta täytettävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakulomake osoitteessa http://jobs.pernod-ricard-finland.com/

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tapauksen mukaan tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan

Pernod Ricard Finland Oy käyttää tietojenkäsittelijöitä joiden toimesta tietoja voidaan tallentaa myös EU:n ja ETAN ulkopuolelle. Tietojenkäsittelijöiden toiminta on varmistettu että ne noudattavat toiminnassaan EU:n Tietosuoja-asetusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Juomavinkki asiakasrekisterin tiedot on talletettu järjestelmään, jonne pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu myös palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.