Työnhakijarekisterin rekisteriseloste

Päivitetty 19.2.2019

1. Rekisterinpitäjä

Pernod Ricard Finland Oy
Fabianinkatu 8
00130 Helsinki
Y-tunnus 1514587-8

puh. 0207 212 200
fax 0207 212 229

info@pernod-ricard-finland.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heidi Kytöluhta
Fabianinkatu 8

00130 Helsinki
heidi.kytoluhta@pernod-ricard.com

3. Rekisterin nimi

Pernod Ricard Finland Oy:n työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pernod Ricard Finland Oy:n rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Pernod Ricard Finland Oy:n rekrytointiprosesseissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa rekisteröidystä seuraavat tiedot:

  • Henkilötiedot
  • Työtehtävät, joita hakija hakee
  • Hakijan koulutushistoria ja työkokemus
  • Hakijan osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköposti
  • Muut http://jobs.pernod-ricard-finland.com/ -sivuston lomakkeen kautta täytettävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakulomake osoitteessa http://jobs.pernod-ricard-finland.com/

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pernod Ricard Finland Oy käyttää tietojenkäsittelijöitä joiden toimesta tietoja voidaan tallentaa myös EU:n ja ETAN ulkopuolelle. Tietojenkäsittelijöiden toiminta on varmistettu että ne noudattavat toiminnassaan EU:n Tietosuoja-asetusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Juomavinkki asiakasrekisterin tiedot on talletettu järjestelmään, jonne pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu myös palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.