Rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.7.2009

1. Rekisterinpitäjä

Pernod Ricard Finland Oy

Fabianinkatu 8
00130 Helsinki

Y-tunnus 1514587-8

puh. 0207 212 200
fax 0207 212 229

info@pernod-ricard-finland.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teija Kohijoki, Marketing Coordinator

Fabianinkatu 8
00130 Helsinki
teija.kohijoki@pernod-ricard.com

3. Rekisterin nimi

Juomavinkki asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pernod Ricard Finland Oy:n rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Pernod Ricard Finland Oy:n tuote- ja yritysviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa rekisteröidystä seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Yritys
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään niiden henkilöiden tiedot, jotka ovat itse antaneet suostumuksensa Pernod Ricard Finland Oy:n järjestämiin kilpailuihin, kyselyihin tms. osallistuessaan. Rekisteriin voi myös itse rekisteröityä Pernod Ricard Finland Oy:n internetsivustolla tai messuosastolla tai muussa tapahtumassa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Juomavinkki asiakasrekisterin tiedot on talletettu järjestelmään, jonne pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu myös palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.